Gazette No. 2112/2010 - Procedure voor het aanvragen van goedkeuring en uitgifte van het certificaat van geregistreerde kantoorruimte bestemming

Nationaal Agentschap voor de belastingadministratie geen. 2112/2010 tot goedkeuring van de procedure voor het aanvragen en de afgifte van het certificaat aan de ruimte voor het hoofdkantoor en de registratie van het document waarin het recht op de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier, en voor de goedkeuring van de standaardformulieren te gebruiken werd gepubliceerd in Staatsblad van Roemenië, deel I, nr. 443, vanaf 1 juli 2010.

Op grond van art. 12 paragraaf. (3) van de regering besluit niet. 109/2009 betreffende de organisatie en werking van het Nationaal Agentschap voor de belastingadministratie, zoals gewijzigd en aangevuld,
onder art. 17 para. (3) van de wet niet. 31/1990, gepubliceerd, gewijzigd en
verder, en kunst. 7 van Regeringsverordening niet. 92/2003 met betrekking tot de Fiscale wetboek, heruitgegeven, zoals gewijzigd en aangevuld,
Voorzitter van het Nationaal Agentschap voor de belastingadministratie geeft de volgende volgorde:

Art 1. -. De aanvraagprocedure en de uitgifte van het certificaat van benaming van de zetel van de ruimte en de registratie van het document waaruit het recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier, zoals bepaald in bijlage gebruiken. 1.
. Art 2. - Voor de vorm en inhoud van de volgende vormen te keuren:
a) "verzoek om registratie van het document waaruit het recht om het gebruik als hoofdkwartier van de ruimte en de uitgifte van het certificaat van benaming van de zetel van de ruimte te gebruiken" code MFP 14.13.04.40, in Bijlage. 2;
b) "Certificaat betreffende de registratie document waaruit het recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier gebruiken," code MFP 14.13.02.40, in Bijlage. 3;
c) "Certificaat van de zetel van de ruimte gebruikt" code MFP 14.13.21.40, in Bijlage. 4.
Art 3. -. Afdrukken kenmerken, wijze van distributie, het gebruik en de archivering van de in art formulieren. Zijn te vinden in bijlage 2. 5.
Art 4. -. Bijlagen. 1-5 maken deel uit van deze orde.
Art 5. -. Directoraat-Generaal voor belastinginningsdiensten procedures, algemeen directeur van de informatietechnologie en de algemene directies van de openbare financiën provincie en Boekarest zal het uitvoeren van de bepalingen van dit besluit.
Art 6. -. Deze volgorde wordt in het Staatsblad van Roemenië worden gepubliceerd, deel I.

Voorzitter van het Nationaal Agentschap voor de belastingadministratie
Sorin Blejnar
Boekarest, 30 juni 2010.
Nr. 2.112.


BIJLAGE. De Ene
Aanvraagprocedure en uitgifte van het certificaat van kantoorruimte voor de sociale en de registratie van het document dat het recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier gebruiken

1. Deze procedure is van toepassing op personen die na de inwerkingtreding van de kunst. 17 van wet nr. 31/1990, gepubliceerd, zoals gewijzigd en aangevuld, zoals gewijzigd bij art. XIII van de regering noodverordening niet. 54/2010 op maatregelen om belastingontduiking tegen te gaan, moeten ze, in de registratie van een bedrijf of de verandering van de maatschappelijke zetel, om het document te registreren certificeren recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier gebruiken en krijgen het certificaat voor de bestemming ruimte hoofdkwartier.
2. De registratie document waaruit het recht van gebruik en het verkrijgen van het certificaat van geregistreerde kantoorruimte voor de aanvraag tot registratie wordt ingediend document waaruit recht om het gebruik als hoofdkwartier van de ruimte en de uitgifte van het certificaat van kantoorruimte bestemming gebruiken sociale, in Bijlage. 2 noten.
3. Registratie bij de fiscale document waaruit het recht om de ruimte te gebruiken voor het hoofdkantoor van het certificaat bewijst de registratie document waaruit recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier, zoals bepaald in bijlage gebruiken. 3 bestellen.
4. De in pt bedoelde aanvraag. 2 wordt ingediend door de houder van het recht van gebruik. Indien de houder van het recht van gebruik is een rechtspersoon, wordt de aanvraag ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger of door een erkende onder de wet.
5. De aanvraag gaat vergezeld van:
- Documenten voor het recht van gebruik, zoals de titel, koopovereenkomst, lease, borgtocht of andere documenten waaruit het recht van gebruik;
- De identiteit van de aanvrager en / of houden, voor zover van toepassing;
- Het document waaruit blijkt dat de benoeming van de wettelijke vertegenwoordiger voor rechtspersonen.
6. De aanvraag wordt bij de bevoegde belastingdienst worden ingediend, rechtstreeks aan de griffie of per post met ontvangstbewijs. Voor de toepassing van deze procedure heeft de bevoegde belastingdienst is gemeentelijk beheer van de overheidsfinanciën, de stad, of gemeentelijke districten van Boekarest, het Nationaal Agentschap voor de belastingadministratie in wiens territoriale bevoegdheid ligt de ruimte voor het hoofdkantoor.
7. Indien de aanvraag wordt ingediend bij de Public Finance, worden de documenten waaruit blijkt dat het recht van gebruik gepresenteerd in origineel en kopie. De fiscale autoriteit bevestigt de naleving van de originele kopie en geeft het origineel aanvrager. Als de aanvraag wordt ingediend via de post, moet het vergezeld gaan van bewijsstukken voor het recht van gebruik, kopiëren gelegaliseerd.
8. De termijn van afwikkeling is 5 dagen vanaf de datum van registratie van het verzoek aan de fiscus vergezeld van de volledige documentatie.
9. Het fiscale lichaam organiseert opnemen documenten waaruit blijkt dat het recht om de ruimte te gebruiken voor het hoofdkantoor, in het register van de ruimte gebruikt als hoofdkwartier.
10. Registreer bij organiseert en beheert de adresruimte aan de bevoegde belastingdienst, met de hulp van de door het Directoraat-Generaal voor informatietechnologie informatie, en omvat:
a) het volledig adres van de zetel van de ruimte bestemming (str, nee, bl, ap, stad, provincie / district)....;
b) de identificatie van de eigenaar van het gebruik (naam en voornaam / naam, adres woonplaats / woonplaats belasting en fiscale code);
c) documenten waaruit blijkt dat het recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier (document type te gebruiken, volgens punt 5, nummer en datum).;
d) over de geldigheid van het recht op de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier gebruiken (startdatum, einddatum).
11. Van de Public Finance aanvraag met de nodige documenten worden toegezonden afdeling die verantwoordelijk zijn voor het beheer register van de belastingbetaler, aangeduid als gespecialiseerde compartiment.
12. De gespecialiseerde controleren of de gegevens in de aanvraag met bewijsstukken gegevens en neemt informatie in het register van de ruimte gebruikt als hoofdkwartier.
13. gespecialiseerde afdeling maakt bewijzen van inschrijving van het document waaruit het recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier en een certificaat voor het doel van de maatschappelijke zetel ruimte te gebruiken, volgens de modellen die in de bijlagen. 3 en ​​4 in orde, in tweevoud, en stuurt ze voor ondertekening, de bevoegde fiscale lichaam.
14. Een kopie van de formulieren "Certificaat betreffende de registratie document waaruit het recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier gebruiken" en "Certificaat van de statutaire zetel ruimte bestemming" wordt meegedeeld aan de aanvrager, op basis van art. 44 van de regering ordonnantie niet. 92/2003 met betrekking tot de Fiscale wetboek, heruitgegeven, zoals gewijzigd en aangevuld.
15. Het bestand verzoek dat bestaat uit:
a) het verzoek van de aanvrager;
b) documenten waaruit blijkt dat het recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier te gebruiken;
c) de identiteit van de aanvrager en / of houden, voor zover van toepassing;
d) document waaruit de benoeming van de wettelijke vertegenwoordiger voor rechtspersonen voor zover van toepassing;
e) een kopie van het kentekenbewijs document waaruit het recht om de ruimte die wordt gebruikt als hoofdkwartier te gebruiken;
f) een kopie van het certificaat voor de ruimte voor het hoofdkantoor aan de gespecialiseerde archieven.

Bron: www.avocatnet.ro

Populariteit: 5%

262 Reacties voor "Gazette No. 2112/2010 - Procedure voor het aanvragen van goedkeuring en uitgifte van het certificaat van geregistreerde kantoorruimte omgeving "

 1. otis zegt:

  bounced@ruggiero.treasurys "rel =" nofollow ">. ...

  Nin als èíôó ....

 2. James zegt:

  con@departmental.calumny "rel =" nofollow ">. ...

  tnx voor de info! ...

 3. Marshall zegt:

  segregated@dandys.hairpin "rel =" nofollow ">. ...

  is goed ....

 4. Mitchell zegt:

  volitional@shabbat.balled "rel =" nofollow ">. ...

  áëàãîäàðåí! ...

 5. George zegt:

  americas@archaic.ot "rel =" nofollow ">. ...

  Nin! ...

 6. joshua zegt:

  defy@fanshawe.weakening "rel =" nofollow ">. ...

  áëàãîäàðþ! ...

 7. Gerald zegt:

  hypocrites@applaud.ingredient "rel =" nofollow ">. ...

  bedankt voor informatie !! ...

 8. eduardo zegt:

  subtleties@burglarproof.jobless "rel =" nofollow ">. ...

  áëàãîäàðñòâóþ !! ...

 9. Joey zegt:

  tar@crimsoning.leaning "rel =" nofollow ">. ...

  áëàãîäàðþ! ...

 10. Bruce zegt:

  worshiped@unconstitutional.lowliest "rel =" nofollow ">. ...

  ñýíêñ dat èíôó! ...

 11. Jim zegt:

  obscurity@smudged.crashes "rel =" nofollow ">. ...

  tnx! ...

 12. Clifford zegt:

  discriminatory@aiee.proves "rel =" nofollow ">. ...

  ñýíêñ dat èíôó !! ...

Laat een antwoord achter

Valuta

  Datum van de cursus:
  2015/10/04

  EUR = 4,4105
  EUR = 4,1559
  CHF = 4,2462
  EUR = 6,0893

Vertaler

  Rumanian flagEnglish flagGerman flagFrench flagItalian flag
  Ukrainian flagRussian flagSpanish flagPortuguese flagHungarian flag
  Greek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroat flag
  Danish flagPolish flagSwedish flagNorwegian flagSerbian flag
  Slovak flagSlovenian flag   

Weer

Advertentie

468x60 ad code voor voettekst
Log in - Redactie blognieuws Thema door Gabfire thema's