Ordinul Consilierilor Juridici din România

Colegiul Consilierilor Juridici Suceava

Jurământul Consilierului Juridic

ÎN NUMELE LEGII, ONOAREI ȘI ADEVĂRULUI


JUR


Să respect Constituția și legile țării;

Să îmi exercit profesia independent cu demnitate și probitate și să păstrez secretul profesional;


Așa să-mi ajute Dumnezeu!

ANUNȚURI

Înființare Revistă CCJ Suceava

Ca urmare a întrunirii Colegiului Director și a Comisiei de Îndrumare și Formare Profesională a CCJ Suceava s-a decis, în unanimitate, „înființarea” unei reviste a CCJ Suceava. Denumirea Revistei la „prima strigare” este JURIDICA – Revista Colegiului Consilierilor Juridici Suceava. Revista va fi bilingvă (română – engleză) și va avea două apariții anuale (iunie și decembrie). În acest demers vom fi sprijiniți de numeroase cadre didactice universitare din țară (Suceava, Iași, București), cât și cadre didactice de la Universitatea de Drept din Republica Moldova.

evista a luat naștere în urma necesității și dezvoltării juridice a tuturor consilierilor juridici care își desfășoară activitatea cu profesionalism și devotament (în această categorie sunt incluși toți consilierii juridici membri ai CCJ Suceava). Mai mult decât atât, trebuie evidențiat și faptul că, comunicarea juridică dintre consilierii juridici și celelalte persoane antrenează totalitatea procedeelor juridice aflate la îndemâna teoreticienilor și practicienilor dreptului, utilizate în perimetrul instituțiilor abilitate, în scopul aplicării concrete a normelor juridice la realitatea vieții sociale cu scopul de a soluționa diverse probleme cu caracter profesional cu care se confruntă frecvent consilierii juridici. În conchidere, invităm toți consilierii juridici membri ai CCJ Suceava (și nu numai) să sprijine „înființarea” și realizarea acestei reviste prin îndemnul de a publica și de a-și îmbogăți portofoliul profesional.

Realizarea acestui demers este posibil doar cu sprijinul dumneavoastră!

Cu stimă, CCJ Suceava

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU PREGĂTIREA ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DEFINITIVARE ÎN PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC

pentru consilierii juridici stagiari membri ai A.C.C.J. Suceava care şi-au încheiat perioada de stagiu

Data examenului: 17 mai 2023, ora 14:00

TEMATICA

I. DREPT CIVIL

 1. Persoana juridică – art. 187-231 Cod civil.
 2. Despre bunuri – art. 535-554 Cod civil.
 3. Izvoarele obligațiilor – art. 1.166-1.269 Cod civil.
 4. Executarea obligațiilor – art. 1.516-1.530 Cod civil.
 5. Contractul de vânzare – art. 1.650-1.740 Cod civil.
 6. Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor – 2.500-2.531 Cod civil.

II. DREPT PROCESUAL CIVIL

 1. Acțiunea civilă- art. 29-40 C. proc. civ.
 2. Participanții la procesul civil: Judecătorul. Incompatibilitatea - art. 41-54 C. proc. civ. - Părțile- art. 55-91 C. proc. civ.
 3. Competența instanțelor judecătorești - art. 94-128 C. proc. civ.
 4. Întâmpinarea - art. 205-208 C. proc. civ.
 5. Cererea recovențională - art. 209-210 C. proc. civ
 6. Contestația în anulare - art. 503-508 C. proc. civ.

III. DREPT PROCESUAL ADMINISTRATIV

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

IV. DREPTUL MUNCII

 1. Codul Muncii ( Legea 53/2003).

V. DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ

 1. Titlul I. Legea penală și limitele ei de aplicare, art. 1 – art. 14;
 2. Titlul II. Infracțiunea art. 15 – art. 52 Cod Penal;
 3. Titlul V. Minoritatea, art. 113 – art. 127 Cod Penal;
 4. Titlul VI. Răspunderea penală a persoanei juridice, art. 135 – 151 Cod Penal;
 5. Titlul VI. Răspunderea penală a persoanei juridice, art. 135 – 151 Cod Penal;

VI. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ

 1. Titlul III. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat, art. 257 – art. 265 Cod Penal;
 2. Titlul V. Infracțiuni de corupție și de serviciu, art. 289 – art. 308 Cod Penal;
 3. Titlul VI. Infracțiuni de fals, art. 320 – art. 328 Cod Penal.

VII. DREPT PROCEDURĂ PENALĂ PARTEA GENERALĂ

 1. Titlul II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal art. 14 – art. 28 C. proc. pen.
 2. Titlul III. Participanții în procesul penal, Capitolul II Competența organelor judiciare art. 53 – art. 63 C. proc. pen.
 3. Titlul IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii, art. 97 – art. 103 C. proc. pen.

VIII. DREPT PROCEDURĂ PENALĂ PARTEA SPECIALĂ

 1. Titlul I. Urmărirea penală, art. 285 – 294; art. 305 – 318 C. proc. pen.

IX. ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC

 1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
 2. Statutul profesiei de consilier juridic din 06.03.2004.

BIBLIOGRAFIA

Cu titlu de bibliografie se pot consulta şi studia, avându-se în vedere modificările legislative de ultimă oră cursuri universitare, manuale, tratate, monografii - orice alte lucrări care tratează tematica menţionată mai sus.

Consiliul A.C.C.J. Suceava

Actualizare taxe

I.Actualizarea taxelor, începând cu data de 1 iunie 2022, neaplicându-se retroactiv ceor ce au achitat deja în avans următoarele taxe:

1.Taxă de înscriere în Colegiu - 750 lei
1000 lei pentru cei care se înscriu prin efectul legii (cu o vechime de 5 ani în profesie dovedită prin documente justificative legale - art. 23, al. 13 din statutul profesiei de consilier juridic;

2.Taxă anuală/ cotizație lunară:
- 25 lei/ lunar membru
- 30 lei/ lunar Societățile profesionale

3.Taxă de înscriere tablou - 200 lei

4.Legitimație tip card - 20 lei

5.Eliberare adeverințe - 30 lei

6.Taxă examen definitivat - 350 lei

7.Taxă de reactivare pentru cei cu restanțe mai mari de 3 ani și care doresc să rămână activi în cadrul Colegiului - 250 lei

8.Carnet împuterniciri - 30 lei

9.Insignă - 20 lei

10.Taxă transfer - 550 lei

11.Taxă formare profesională pentru stagiari - 100 lei/ curs (obligatoriu unul/an de stagiatură)
- pentru definitivi - 100 lei orientativ

Componența membrilor organelor de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici Suceava

CONSILIUL DE CONDUCERE


DECAN

Cons. Jur. TĂNĂSESCU Mihai

PRODECAN

Cons. Jur. CORSEI Andreea

MEMBRII CONSILIULUI

Cons. Jur. BANDOL Radu

Cons. Jur. COȚOFREI Mihaela Iuliana

Cons. Jur. GHEORGHIU Lucian


SECRETAR GENERAL

Cons. Jur. MACSIM Cristian

TREZORIER

Cons. Jur. CÎMPAN Dumitru Aurel

COMISIA DE DISCPLINĂ

Cons. Jur. PASCAL Oana


COMISIA DE CENZORI

Cons. Jur. CODĂU Anca

Cons. Jur. Expert Contabil - MARCAN Dionisie

Prof. Dr. Ing. PENTIUC Radu Dumitru


COMISIA DE FORMARE PROFESIONALĂ

Cons. Jur. CĂRCĂLE Victor

Cons. Jur. NEDELCU Bianca

Cons. Jur. ȘTEFĂNOAIA Mariana Alina

Certificare