Despre noi

Organizația profesională "Colegiul Consilierilor Juridici Suceava", a fost înființată la data de 15 ianuarie 2004, în baza Încheierii de Ședință a Judecătoriei Suceava nr 1/2004, Asociația fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Suceavala nr 1/2004.

Asociația a fost înființată ca urmare a primei Adunări Constitutive, în temeiul art. 5 și art. 25 din Legea nr. 514/28 noiembrie 2003 (Monitorul Oficial nr. 867 din 5 decembrie 2003) privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, conform prevederilor O.G. nr. 26/ 31.01.2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată și a prevederile art. 9, 40, 41, si 45 din Constitutia Romaniei.

Asociația Profesională "Colegiul Consilierilor Juridici Suceava", are caracter profesional neguvernamental și nonprofit, obiectivul principal al acesteia fiind constituirea, menținerea și perfecționarea unui cadru profesional competent, în scopul apărării și promovării intereselor profesionale ale consilierilor juridici - membrii asociați ai organizației profesionale.

Colegiul teritorial Suceava, este organizaţia profesională creată pentru toţi consilierii juridici asociaţi în această formă de organizare din judeţul Suceava, indiferent de ramura, domeniul de activitate ori locul exercitării profesiei, ce asigură organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic în mod unitar şi apără drepturile şi interesele legitime ale consilierilor juridici.

Colegiul Consilierilor Juridici Suceava este singura organizație profesională din Judetul Suceava afiliată Ordinului Consilierilor Juridici din România.