DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE PRIMIRE ÎN PROFESIE CONSILIER JURIDIC STAGIAR

Nr.crt.Tipul documentuluiForma de prezentare a documentului
1.Carte de identitate (sau Buletin de identitate)copie simplă
2.Certificat de naşterecopie simplă
3.Certificat de căsătorie (dacă s-a schimbat numele)copie simplă
4.Diploma de licenţă în drept (sau Adeverinţa de licenţă)copie legalizată
5.Cazier judiciar (nu mai vechi de 30 de zile)original
6.Adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să rezulte că persoana în cauză este aptă să exercite calitatea de consilier juridicoriginal 
7.Carnet de muncă, completat la zi la nivelul anului 2011copie simplă
8.Adeverinţă loc/uri de muncă actual/eoriginal
9.Contract/e de muncă aferente perioadei 2011-2019 şi actual/e şi dovada transmiterii în Revisalcopie simplă
10.Acte adiţionale la contractul/ele de muncă (în cazul modificării postului ocupat) şi dovada transmiterii în Revisalcopie simplă
11.Orice alte documente care atestă vechimea în profesia de consilier juridic sau altă profesie juridicăcopie simplă
12.1 poză color tip legitimaţieactuală

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII
A. ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE PRIMIRE ÎN PROFESIE (CONSILIER JURIDIC DEFINITIV)
B. ÎN VEDEREA OBŢINERII CALITĂŢII DE CONSILIER JURIDICI DEFINITIV PRIN EFECTUL LEGII

Nr.crt.Tipul documentuluiForma de prezentare a documentului
1.Carte de identitate (sau Buletin de identitate)copie simplă
2.Certificat de naşterecopie simplă
3.Certificat de căsătorie (dacă s-a schimbat numele)copie simplă
4.Diploma de licenţă în drept (sau Adeverinţa de licenţă)copie legalizată
5.Cazier judiciar (nu mai vechi de 30 de zile)original
6.Adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să rezulte că persoana în cauză este aptă să exercite calitatea de consilier juridicoriginal 
7.Carnet de muncă, completat la zi la nivelul anului 2011copie simplă
8.Adeverinţă loc/uri de muncă actual/eoriginal
9.Contract/e de muncă aferente perioadei 2011-2019 şi actual/e şi dovada transmiterii în Revisalcopie simplă
10.Acte adiţionale la contractul/ele de muncă (în cazul modificării postului ocupat) şi dovada transmiterii în Revisalcopie simplă
11.Orice alte documente care atestă vechimea în profesia de consilier juridic sau altă profesie juridicăcopie simplă
12.1 poză color tip legitimaţieactuală