Componența membrilor organelor de conducere ale Colegiului Consilierilor Juridici Suceava

CONSILIUL DE CONDUCERE


DECAN

Cons. Jur. TĂNĂSESCU Mihai

PRODECAN

Cons. Jur. CORSEI Andreea

MEMBRII CONSILIULUI

Cons. Jur. BANDOL Radu

Cons. Jur. COȚOFREI Mihaela Iuliana

Cons. Jur. GHEORGHIU Lucian


SECRETAR GENERAL

Cons. Jur. MACSIM Cristian

TREZORIER

Cons. Jur. CÎMPAN Dumitru Aurel

COMISIA DE DISCPLINĂ

Cons. Jur. PASCAL Oana


COMISIA DE CENZORI

Cons. Jur. CODĂU Anca

Cons. Jur. Expert Contabil - MARCAN Dionisie

Prof. Dr. Ing. PENTIUC Radu Dumitru


COMISIA DE FORMARE PROFESIONALĂ

Cons. Jur. CĂRCĂLE Victor

Cons. Jur. NEDELCU Bianca

Cons. Jur. ȘTEFĂNOAIA Mariana Alina