REGISTRELE DE EVIDENŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORII

Nr. crt.Tip registru
1.Registrul de evidenţă privind avizele scrise (datate şi numerotate)
2.Registrul de evidenţă privind orice situaţie litigioasă cu care a fost sesizat
3.Registrul de intrări, ieşiri de corespondenţă juridică (numerotate şi datate)
4.Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea parţilor, a conţinutului şi a datei actelor