LISTA cuprinzând tipurile de TAXE şi cuantumul acestora, percepute de către C.C.J.S.V. în anul 2022

Nr.crt.Tip taxăSumă(în lei)
1.Taxă de înscriere în Colegiu - Consilier Juridic Stagiar750
2.Taxă de înscriere în Colegiu - Consilier Juridic Definitiv prin efectul legii1.000 
3.Taxă anuală membru/ se poate plăti în 2 tranșe - vezi notă300
4.Taxă anuală Societăți Profesionale/ se poate plăti în 2 tranșe - vezi notă360
5.Taxă de înscriere tablou200
6.Legimitație tip card20
7.Eliberare adeverințe30
8.Taxă examen definitivat500 
9.Taxă de reactivare pentru cei cu restanțe mai mari de 3 ani și care doresc să rămână activi în cadrul Colegiulu250 
10.Carnet împuterniciri30
11.Insignă20
12.Taxă transfer550
13.Taxă formare profesională pentru stagiari (obligatoriu unul/an de stagiatură)100
14.Taxă formare profesională pentru definitivi100

Notă: Consilierul juridic care nu achită cotizația se suspendă de drept la 6 luni de neplată!

Notă: Plata cotizației se achită în avans pentru semestrul 1 anul în curs, până la data de 20 ianuarie în cuantumul de 150 lei, iar pentru semestrul 2 până la 15 iulie în cuantumul 150 lei.

Taxele se pot achita astfel:

- În contul Colegiului Consilierilor Juridici Suceava deschis la Banca Transilvania – Sucursala Suceava, având numărul: RO46 BTRL RONC RT0P 6798 6101.

Plata cotizației se face semestrial în avans, până la 20 ianuarie pentru perioada Ianuarie - Iunie și până pe 15 Iulie pentru perioada Iulie - Decembrie.